Азаматтық құқықтық қатынастар


Сатып алу


Жоспар

Кіріспе...............................

I Бөлім. Азаматтық-құқықтық қатынастар ұғымы және олардың түрлері..............................
1.1. Азаматтық-құқықтық қатынастар.................
1.2. Азаматтық-құқықтық қатынастардың түрлері.............

II Бөлім. Азаматтық-құқықтық қатынастардың мазмұны және субъектілері мен объектілері.....................

2.1. Азаматтық-құқықтық қатынастардың мазмұны..........

2.2.Азаматтық - құқықтық қатынастардың субъектілері мен объектілері.............................

III Бөлім. Азаматтық-құқықтық қатынастардың пайда болу, өзгеру және тоқтатылу негіздері......................
3.1. Азаматтық-құқықтық қатынастардың пайда болуы...........
3.2.Азаматтық-құқықтық қатынастардың өзгеру және тоқтатылу негіздері..............................
Қорытынды...........................

Әдебиеттер.............................